3D model pre archeológiu

Archeológia je typický predstaviteľ užívateľa fotogrametrických výstupov. Dokumentácia sond, archeologických nálezov a lokalít je už dávno bežne riešená digitálnymi fotografiami. Vyhotovenie podrobného 3D modelu s textúrou však dáva iné a oveľa rozsiahlejšie možnosti na fotorealistické popisovanie sond rezmi, vyhotoviť ortofotosnímku lokality či vyhotoviť počítačový model archeologického nálezu. Sme schopní pokryť všetky požiadavky tejto profesie a spracovať náročné a rozsiahle objekty presne, podrobne a efektívne.

Podľa veľkosti a členitosti objektu merania sa môže použiť metóda digitálnej fotogrametrie alebo laserového scanovania, prípadne ich kombinácia. Veľkou výhodou je viac menej voliteľná podrobnosť a presnosť modelu, v závislosti od potrieb zadávateľa.