3D Laserové skenovanie skutočného stavu

Asi najčastejšou aplikáciou laserového scanovania je digitalizácia skutočného stavu reálneho objektu a prevod do digitálnej 3D podoby. Predmetom digitalizácia môže byť stavebný objekt, jeho časť, podzemný priestor, bralo, lomová stena alebo povrch terénu.

mračnow

Z výstupov laserového scanovania je možné vyhotovenie najrôznejších 3D vektorových výkresov, prezentačné 3D modely s realistickou textúrou povrchu či videoprezentácie objektu. Na základe výstupov sa môže počítať sklon svahu alebo múru, objem skládky, navrhovať statické opatrenia.

S výhodou sa scanovanie dá využiť aj na čiastkové riešenia niektorých činností v stavebníctve, napríklad scan betónovej steny, kde je plánovaný keramický, kovový alebo sklenený obklad dá veľmi podrobný obraz o zvislosti a rovinnosti… Scan zložitej miestnosti sa dá s výhodou využiť na meranie rozmerov okien, projektu podlahy alebo na projekt nábytku či dreveného schodišťa… Scan priemyselnej haly sa často využíva ako vstup pre projekt technologického vybavenia. Využitie je aj v oblasti historických objektov, kde pôvodné stavebné výkresové dokumentácie úplne chýbajú alebo sú s odstupom času neaktuálne. Môžu sa však výhodne uplatniť aj pri modernej architektúre, pri začleňovaní modernej stavby do existujúcej zástavby. Scanový model preluky v zástavbe dá projektantovi do rúk veľké možnosti na vyhotovenie presnej a reálnej stavebnej dokumentácie.