3D laserové skenovanie technologických celkov

Laserové scanovanie svojou technickou podstatou umožňuje rýchlo a efektívne určiť priestorovú polohu a skladbu celkov a častí technologických komplexov. Typickým využitím sú hlavne komplikované potrubné systémy ako sú teplárne a kotolne, potrubné mosty, úpravne vody, vodárenské šachty, potrubné rozvody plynu, ropy a podobné diela. Účelne sa dá využiť aj na strojárenské komplexy, budovanie a kontrolu strojárskych technologických liniek a iných komplexných a zložitých zariadení.

technolog3Dw

Výstup scanovania sú mimoriadne husté mračná bodov, ktoré popisujú polohu a farbu jednotlivých častí veľmi detailne a presne. Po prevode výstupu do vektorových 3D CAD systémov sa tieto informácie a 3D vektorové výkresy dajú využiť na na projektovanie zmien a výmen jednotlivých komponentov technológie. Na základe nich je možné vybudovať aj moderný informačný databázový systém, prepojený s výkresmi, ktorý výrazne zvýši efektívnosť a bezpečnosť prevádzky.