Fotogrametria

Fotogrametria je veľmi stará meračská metóda, ale až príchod digitálnej fotografie spôsobil je výrazný rozvoj a masové nasadenie. Venujeme sa tejto technológii už niekoľko rokov a máme už za sebou veľké množstvo realizovaných projektov.

fotogrametria

Kľúčovou podmienkou kvalitných výstupov je predovšetkým kvalita vstupných fotografií, skúsenosti realizačného teamu a vhodné programové vybavenie. V súčasnej dobe sme schopní úspešne zvládnuť aj naozaj rozsiahle projekty, hradné celky či skládky odpadu. Spracovávajú sa pritom tisíce fotografií a dosahované presnosti sa dostávajú pod jeden centimeter.

Výstup z fotogrametriekého zamerania môže byť smerovaný jednak do technického smeru – husté a podrobné mračná bodov, detailne popisujúcich povrch meraného územia či objektu. Z tohto podkladu sme schopní spracovať podrobnú vektorovú dokumentáciu, rezy, výpočty kubatúr skládok a podobne. Výstup je možné tiež kombinovať s výstupmi s laserového scanovania.

Silnou stránkou fotogrametrie je však aj prezentačný výstup. Presné 3D modely v tvare MESH je možné „potiahnuť“ detailnou fotorealistickou textúrou a výsledný dojem je neskutočne reálny. Je možné vyhotovenie rôznych pohľadov na objekt, dajú sa vytvárať videosekvencie objektu, prelety okolo stavby a podobne. Veľmi často sa tento postup využíva pri dokumentácii archeologických nálezov a lokalít.