Letecké fotografie a video

Človek lieta len veľmi zriedka a obvykle hodne vysoko a rýchlo. Preto je pohľad z perspektívy vtáka pre nás vždy atraktívny a neobvyklý. Okrem toho výška otvára aj oveľa lepší pohľad na objekty, či už plošné (krajina, lúky) alebo priestorové, ako sú areály, pamiatky, architektúra či hory. Snímky z UAV (bezpilotných lietajúcich zariadení) umožňujú výbornú dokumentáciu stavieb, lomov, archeologických sond, parkov, chránených oblastí či skládok.

europa foto levice_foto

Obmedzením tejto technológie je len vhodné „fotografické“ počasie a nie príliš silný vietor. Vzhľadom na možnosť voľného pohybu vo vzduchu je vyhotovenie dokumentačných či archívnych fotografií aj väčšieho areálu z viacerých uhlov často otázkou len niekoľkých hodín.

Cenové úrovne takto vyhotovenej fotografickej dokumentácie sú len zlomkom z cien klasickej leteckej fotografie, veľkou výhodou je možnosť lietania v malých výškach a v tesnej blízkosti stavebných objektov či areálov.