Inžinierska geodézia

Týmto názvom sa označujú geodetické činnosti, priamo súvisiace s výkonom stavebných prác. Sú to vytyčovacie práce, meranie skutočného vyhotovenia či odchyliek stavebných častí. Väčšinou sa jedná o veľmi presné a zodpovedné práce a ich kvalita významne ovplyvňuje konečnú kvalitu stavebného diela.

Zabezpečíme pre Vás kvalitné a rýchle vyhotovenie podobných činností na takmer všetkých typoch stavebných objektov.