Mapovanie terénu

Mapovanie terénu a vyhotovenie výškopisného plánu je klasickou geodetickou úlohou. Okrem pozemných geodetických metód sa dá v niektorých prípadoch s výhodou použiť fotogrametria alebo laserové scanovanie. Hlavnou podmienkou je otvorený terén bez porastu.

Naše vybavenie nám umožňuje vyhotoviť pre Vás výškopisné zameranie akéhokoľvek terénu, výber vhodnej technológie urobíme na základe našich skúseností. Výstup bude v každom prípade zodpovedať Vašim požiadavkám a potrebám.