Projekty PÚ a ROEP

Projekty Registrov obnovenej evidencie pôdy a projektov Pozmekových úprav predstavujú rozsiahle a komplikované práce na veľkých dátových súboroch a na rozsiahlych úzmených celkoch. Počas existencie našej spoločnosti sme vyhotovili veľké množstvá podobných projektov v požadovanej kvalite a termínoch. Skúsenosti z takýchto typov prác stále využívame aj v iných oblastiach našej geodetickej činnosti.