Výpočet kubatúr

Inventarizácia sypkých materiálov, vyťažená hornina, nasypaná skládka odpadu. Všade v týchto prípadoch je potrebné určenie kubatúry väčšieho či menšieho rozsahu. Práve na tieto práce je účelné využívať nové metódy merania – fotogrametriu a laserové scanovanie. Podrobnosť merania, ktorá je jednoducho dosiahnuteľná dovolí určiť kubatúry veľmi presne. Rozlíšenie okolo 1 – 5 cm je úžasné a na povrchu sa jasne objavia detaily ako sú vyjazdené koľaje od aut…

Určenie kubatúry je rýchle a presné, veľkou výhodou je, že na skládku nemusia vstupovať ľudia, meranie sa vykonáva bezkontaktne. Pomocou bezpilotných prostriedkov sa rýchlo vykoná fotografovanie, terénne práce trvajú veľmi krátko. Model je možné pomocou niekoľkých vlícovacích bodov pripojiť na súradnicový a výškový systém a vytvoriť aj ortofotomapu meraného územia.