Náš tím

Bc. Ferdinand Ornth
konateľ
0903 806 534
ornth@ornth.sk

Ing. Jozef Ornth
zakladateľ spoločnosti, konateľ

Ing. Lydia Ornthová
zakladateľ spoločnosti, konateľ

Danica Novodomcová
obchodné oddelenie
0903 806 434
obch@ornth.sk

Mgr. art. Dominika Kačkošová
grafické práce
kackosova@ornth.sk

Ing. Eva Tomašovská
katastrálna geodézia
0918 118 852
geodeti@ornth.sk

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
laserové skenovanie
strba@ornth.sk