Kalibračné listy

Kalibračný list je dokument, ktorý udáva reálnu presnosť konkrétneho kusu kalibrovaného meracieho
zariadenia. Kalibrácia pozostáva z kalibračných meraní, z ich spracovania a štatistického vyhodnotenia výsledkov. Samotným smerodajným výstupom je stredná chyba veličiny, ktorú meracie zariadenie meria (uhol, dĺžka, súradnice…)

Kalibračné listy sú vyžadované hlavne v organizáciách, ktoré majú implementovaný systém riadenia kvality ISO. Pokiaľ ste taká organizácia alebo pracujete ako subdodávateľ, kontaktujte nás a vyhotovíme Vám kalibračné listy pre Vaše meradlá