Servisné stredisko

V našom servisnom centre opravujeme všetky druhy a značky optických nivelačných prístrojov, totálne stanice značiek SOKKIA, NIKON, Spectra a GNSS prístroje značiek Ashtech, Magellan, Spectra. Opravíme tiež neiktoré stavebné prístroje, ktoré máme v sortimente – rotačné a potrubné lasery, GPS prístroje pre GIS navigáciu.

Pre mnohé meračské prístroje sú v dnešnej dobe vyžadované kalibračné listy. Na požiadanie vykonáme testovacie merania a vystavíme kalibračný list na nivelačný prístroj, teodolit, totálnu stanicu a GNSS RTK merací prístroj. Je tiež možné vyhotoviť kalibračné listy na klasické dĺžkové meradlá – pásma, kolieska, laserové diaľkomery a podobne.