Dokumentácia historických pamiatok

Neplytvajte svojim časom a prostriedkami na dokumentáciu členitých historických pamiatok klasickými geodetickými metódami. Pri použití moderných metód priestorového zameriavania zaplatíte rovnako, výsledok je ale rýchlejší a presnejší. Vďaka kombinácii laserového skenovania a fotogrametrie získate model vo virtuálnej realite, ktorý je na milimeter presný a podrobný.

3D model Krasnej Horky.

3D model Krasnej Horky.

Letecké snímkovanie v Banskej Štiavnici

Letecké snímkovanie v Banskej Štiavnici

Základom úspešnej rekonštrukcie alebo obnovy je potrebná technická dokumentácia pamiatky. Nech už ste investor, projektant alebo odborník Pamiatkového úradu, nenechajte sa uspokojiť priemerom. Pre skvelé výsledky pracujte len s tými najkvalitnejšími dátami.

Nič nám neunikne – vďaka použitej technológii vychádzame pri tvorbe dokumentácie z nasnímaného mračna bodov s milimetrovou hustotou.

Na veľkosti nezáleží – dokážeme rovnako efektívne zamerať menšie časti (napríklad fasády) aj rozsiahly komplex niekoľkých budov.

Pre vás na mieru – pripravíme vám technickú dokumentáciu podľa vašich potrieb. Okrem 2D formátov vytvoríme aj 3D modely pre Revit, Allplan, ArchiCAD alebo formát MESH vhodný pre modelovanie v 3D modelovacích programoch.

Zrealizované projekty

Presvedčte sa o kvalite našej práce, pozrite si naše referencie:

Prezentačný 3D model
Celkový pôdorys
Vertikálny rez
Čelný pohľad

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.