Meranie kubatúr

Potrebujete určiť objem násypov alebo výkopov, zmerať objem skládky odpadov alebo inventarizovať sypké materiály?

Letecká snímka skládky.

Letecká snímka skládky.

3D model skládky ako podklad na tvorbu výškopisu a výpočet objemu navezeného odpadu.

3D model skládky ako podklad na tvorbu výškopisu a výpočet objemu navezeného odpadu.

3D model depónie ako podklad na výpočet objemu uskladneného materiálu.

3D model depónie ako podklad na výpočet objemu uskladneného materiálu.

Pri meraní kubatúr využívame najnovšie bezkontaktné metódy – fotogrametriu a laserové skenovanie. Vďaka zapojeniu bezpilotných prostriedkov dokážeme zamerať aj zle prístupné a rozsiahle objekty a dodať výstupy za veľmi krátky čas.

  • Prispôsobíme sa vám – Navrhneme najvhodnejší postup meracích prác a efektivitu výpočtu podľa tvaru určovaného telesa
  • Ideme do hĺbky – Vďaka priebežným meraniam jednotlivých vrstiev navezeného materiálu môžete sledovať jeho spotrebu a fakturáciu. Alebo napríklad množstvo navezeného odpadu na skládky.
  • Sme flexibilní – Vytvoríme aj ortofotomapu meraného územia. Vďaka presne zameraným vlícovacím bodom ju aj pripojíme na štátny súradnicový systém.

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.