Tvorba 3D modelu (BIM)

Moderné a inteligentné 3D BIM modely vďaka svojej komplexnosti zvyšujú produktivitu práce, šetria čas aj financie a eliminujú chyby vznikajúce pri rozhodovaní.

3D model podkrovia.

3D model podkrovia.

3D model TZB a nosných konštrukcií na podklade mračna bodov.

3D model TZB a nosných konštrukcií na podklade mračna bodov.

Dokumentácia skutočného stavu stavby metódou tvorby BIM modelu oproti klasickým metódam:

  • Zohľadňuje vzájomné rozmiestnenie jednotlivých častí budovy
  • Pracuje s tretím rozmerom (umožňuje tak napríklad zobraziť trasy potrubí)
  • Je presnejšia a znižuje množstvo chýb pri meraní
  • Je menej časovo náročná a urýchľuje následné stavebné práce
  • Skracuje vyhľadávanie informácií, spresňuje plánovanie údržby, sleduje energetickú bilanciu, znižuje náklady na dokumentáciu pri obnove, …

 

Kombinácia 3D modelu a mračna bodov.

Kombinácia 3D modelu a mračna bodov.

Táto moderná technológia sa ujala aj vďaka tomu, že sú výstupy z nej viacnásobne použiteľné. V parametrickom priestorovom modeli pomocou aplikácie môžete pracovať s reálnym stavom vrátane možnosti dodatočných meraní. Nemusíte tak na miesto znovu vyrážať pre ďalšie dáta.

Pozrite si ukážky našej práce

3D Model klenby
BIM Model školskej kuchyne

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.