Zameranie priemyselných a inžinierskych stavieb

Dôležité projekty si zaslúžia pracovať s tými najpresnejšími dátami. Spojením laserového skenovania a fotogrametrie, najmodernejšími geodetickými metódami, zameriame technologické celky, líniové dopravné stavby aj iné súvisiace objekty.

3D model vzduchotechniky, požiarneho vedenia a eletrických rozvodov podsvietený mračnom bodov.

3D model vzduchotechniky, požiarneho vedenia a eletrických rozvodov podsvietený mračnom bodov.

Oproti klasickým metódam naša technológia zaručuje vysokú presnosť získaných dát. Navyše nemusíte ani zastavovať prevádzku. Meranie je bezkontaktné a vďaka vysokej automatizácii šetrí váš čas.

Laserové skenovanie technologického celku.

Laserové skenovanie technologického celku.

Pripravíme vám 3D alebo 2D technickú dokumentáciu v akomkoľvek bežne používanom formáte. Naša metóda je ideálna práve pre vás, pokiaľ potrebujete:

  • získať dokumentáciu skutkového zhotovenia stavby
  • skontrolovať vybrané parametre stavby
  • kvantifikovať položky dokončených stavebných prác pre kontrolu fakturácie
  • podklad pre projektovanie rekonštrukčných prác
  • zistiť objem práce
  • overiť presnosť umiestnenia častí stavieb a technológií
  • skontrolovať deformácie technologických prvkov a zariadení
Mračno bodov energetických technológií.

Mračno bodov energetických technológií.

Z parametrického priestorového modelu je možné vytvoriť tiež BIM a GIS na základe reálnych parametrov stavby. Rovnako tiež rôzne kolízne, hypsometrické alebo prejazdové analýzy.

 

 

 

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.