Fotogrametria

MESH model bez textúry a s fotorealistickou textúrou.

MESH model bez textúry a s fotorealistickou textúrou.

Nástup digitálnej fotografie a výkonných počítačov spôsobil súčasnú veľkú popularitu tejto klasickej metódy. Chyťte sa svetového trendu pri dokumentácii pamiatok, fasád a deformácií stavieb. Skvelo sa uplatní aj v rizikovom prostredí ťažobného priemyslu, v archeológii  a podobných odvetviach.

Máme skúsenosť s rozsiahlymi projektami ako sú hradné celky alebo skládky odpadu. Zaručujeme:

  • Vstupné fotografie vysokej kvality
  • Niekoľkoročnú prax nášho tímu
  • Výkonné programové vybavenie
MESH s fotorealistickou textúrou.

MESH s fotorealistickou textúrou.

Z fotogrametrického zameriavania vám pripravíme podklady podľa vašich potrieb. Z hustého a podrobného mračna bodov, ktoré zachytáva aj povrch objektov, vytvoríme podrobnú vektorovú dokumentáciu, rezy alebo výpočty kubatúr skládok. Presné 3D modely v tvare MESH potiahneme detailnou fotorealistickou textúrou a vy tak získate ich neuveriteľne reálnu virtuálnu podobu. Môžete potom vytvárať napríklad videosekvencie objektu alebo zábery z preletu okolo stavby.