Kombinované spracovanie laserového skenovania a fotogrametrie

Pri zameriavaní rozsiahlych a členitých stavieb využívame to najlepšie z rôznych geodetických metód. Prekračujeme tým hranice ich možností. Vďaka unikátnemu softvérovému vybaveniu a hlbokým skúsenostiam našich zamestnancov vám dokážeme navrhnúť najlepšiu metódu zameriavania s ohľadom na požadované výstupy, rozpočet a efektivitu procesu.

Ako pracujeme?

Pri kombinovanom meraní je základom úspechu správne zameraná kostra, tzv. bodové pole, do ktorého sa spájajú kvantá získaných dát (stovky skenov a tisícky fotografií).

Kombináciou geodetických metód dokážeme pri tvorbe modelu presne vyhodnotiť zamerané dáta, ktoré by klasická geodézia spojiť nedokázala a dodať tak realistické podklady pre vašu prácu.

Naviac dokážeme zamerať aj priestory, ktoré sú iba ťažko prístupné, ako napríklad vysoké veže alebo strechy. A to vďaka pozemnej a leteckej fotogrametrii.

3D model citerny na Pustom hrade vyhotovený pomocou kombinácie laserového skenovania a fotogrametrie.

3D model citerny na Pustom hrade vyhotovený pomocou kombinácie laserového skenovania a fotogrametrie.

Určovanie bodového poľa statickou metódou pre dosiahnutie najvyššej presnosti.

Určovanie bodového poľa statickou metódou pre dosiahnutie najvyššej presnosti.