Laserové skenovanie

Medzi geodetickými metódami patrí medzi najmladšie, ktoré využívajú hromadný zber dát.

Ako to funguje?

Mračno bodov.

Skener počas merania vysiela množstvo laserových lúčov, ktorými zisťuje priestorové umiestnenie meraných bodov. Tie sú od seba vzdialené iba minimálne, niekedy menej než 1 milimeter. Vďaka tomu vzniká veľmi presné mračno bodov.

Z mračna bodov vám následne pripravíme 2D vektorovú dokumentáciu a 3D dokumentáciu v rôznych formátoch. Alebo hmotový MESH model s realistickou textúrou či virtuálnu prehliadku s možnosťou ďalšieho zamerania.

Laserové skenovanie je ideálne na zameranie stavebného objektu, podzemného priestoru, brala alebo povrchu terénu. Jeho výstupy sú vhodné pre výpočet kubatúr sypkých materiálov, hypsometrickú analýzu alebo sklon povrchu, ako podklad pre projektovanie rekonštrukcie, doplnenie technologického vybavenia, prípadne doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie pri oprave historických objektov. V modernej architektúre sa hodí pri začleňovaní stavby do zástavby alebo napríklad meranie rozmerov okien v zložito členenej miestnosti.

Virtuálna prehliadka s možnosťou ďalších meraní.