V našom servisnom centre opravujeme všetky druhy a značky optických nivelačných prístrojov, totálne stanice značiek SOKKIA, NIKON, Spectra a GNSS prístroje značiek Ashtech, Magellan, Spectra. Opravíme tiež niektoré stavebné prístroje, ktoré máme v sortimente – rotačné a potrubné lasery, GPS prístroje pre GIS navigáciu.

Pre mnohé meračské prístroje sú v dnešnej dobe vyžadované kalibračné listy. Na požiadanie vykonáme testovacie merania a vystavíme kalibračný list na nivelačný prístroj, teodolit, totálnu stanicu a GNSS RTK merací prístroj. Je tiež možné vyhotoviť kalibračné listy na klasické dĺžkové meradlá – pásma, kolieska, laserové diaľkomery a podobne.

Kalibračné listy

Kalibračný list je dokument, ktorý udáva reálnu presnosť konkrétneho kusu kalibrovaného meracieho zariadenia. Kalibrácia pozostáva z kalibračných meraní, z ich spracovania a štatistického vyhodnotenia výsledkov. Samotným smerodajným výstupom je stredná chyba veličiny, ktorú meracie zariadenie meria (uhol, dĺžka, súradnice…)

Kalibračné listy sú vyžadované hlavne v organizáciách, ktoré majú implementovaný systém riadenia kvality ISO. Pokiaľ ste taká organizácia alebo pracujete ako subdodávateľ, kontaktujte nás a vyhotovíme Vám kalibračné listy pre Vaše meradlá

Otváracie hodiny

Po telefonickej dohode je možnosť dohodnúť si termín prebratia alebo odovzdania prístroja do servisu. Jozef Ornth – 0903 806 708