Zameranie skutkového stavu

Nechajte moderné technológie pracovať za vás. Vďaka kombinácii laserového skenovania a fotogrametrie získate presné podklady pre svoje projekty.

Zameranie skutkového stavu je nevyhnutný podklad najmä pre prácu architektov a projektantov, inžinierov, konštruktérov, pamiatkárov a taktiež aj pre správcov budov. Dokumentáciu vyhotovujeme v digitálnej forme v 2D a 3D formátoch. Vieme pre Vás pripraviť aj prezentačný 3D model, ktorý je ľahko ovládateľný a prezentovateľný, napríklad vo formáte *.pdf. Presné podklady sú už dnes prirodzenou súčasťou nie len priplánovaní stavby, ale aj v rámci kontrolných meraní behom výstavby.

Vďaka dlhodobej praxi a nazbieraným skúsenostiam Vám dokážeme ponúknuť presné a podrobné zameranie podľa Vašich potrieb. Pri zameraní skutkového stavu používame overené technológie ako je klasická geodézia, obľúbenú fotogrametriu ale aj najmodernejšie laserové skenovanie. Výkonný laserový skener (1 milión meraní za sekundu) dokáže presne zamerať aj členité a rozsiahle objekty, a to vrátane tých najmenších detailov.

Náš tím má bohaté skúsenosti so zameriavaním rôzne náročných priestorov, ako napr. byty a rodinné domy, členité podkrovia alebo aj samotné krovy, výrobné haly a priemyselné areály, ale aj historické pamiatky.

Nespornou výhodou zamerania, ktoré Vám ponúkame je, že všetky ďalšie potrebné merania sa dajú uskutočniť priamo na počítači, bez toho aby bolo potrebné opäť navštíviť daný objekt, čo môže výrazne ušetriť Vaše finančné náklady.

Dokumentácia historických pamiatok

Neplytvajte svojim časom a prostriedkami na dokumentáciu členitých historických pamiatok klasickými geodetickými metódami. Pri použití moderných metód priestorového zameriavania zaplatíte rovnako, výsledok je ale rýchlejší a presnejší.

Vďaka kombinácii laserového skenovania a fotogrametrie získate model vo virtuálnej realite, ktorý je na milimeter presný a podrobný.

Základom úspešnej rekonštrukcie alebo obnovy je potrebná technická dokumentácia pamiatky. Nech už ste investor, projektant alebo odborník Pamiatkového úradu, nenechajte sa uspokojiť priemerom. Pre skvelé výsledky pracujte len s tými najkvalitnejšími dátami.

Nič nám neunikne – vďaka použitej technológii vychádzame pri tvorbe dokumentácie z nasnímaného mračna bodov s milimetrovou hustotou.

Na veľkosti nezáleží – dokážeme rovnako efektívne zamerať menšie časti (napríklad fasády) aj rozsiahly komplex niekoľkých budov.

Pre vás na mieru – pripravíme vám technickú dokumentáciu podľa vašich potrieb. Okrem 2D formátov vytvoríme aj 3D modely pre Revit, Allplan, ArchiCAD alebo formát MESH vhodný pre modelovanie v 3D modelovacích programoch.

Zameranie priemyselných a inžinierskych stavieb

Dôležité projekty si zaslúžia pracovať s tými najpresnejšími dátami.

Spojením laserového skenovania a fotogrametrie, najmodernejšími geodetickými metódami, zameriame technologické celky, líniové dopravné stavby aj iné súvisiace objekty.

Oproti klasickým metódam naša technológia zaručuje vysokú presnosť získaných dát. Navyše nemusíte ani zastavovať prevádzku. Meranie je bezkontaktné a vďaka vysokej automatizácii šetrí váš čas.

Pripravíme vám 3D alebo 2D technickú dokumentáciu v akomkoľvek bežne používanom formáte. Naša metóda je ideálna práve pre vás, pokiaľ potrebujete:

 • získať dokumentáciu skutkového zhotovenia stavby
 • skontrolovať vybrané parametre stavby
 • kvantifikovať položky dokončených stavebných prác pre kontrolu fakturácie
 • podklad pre projektovanie rekonštrukčných prác
 • zistiť objem práce
 • overiť presnosť umiestnenia častí stavieb a technológií
 • skontrolovať deformácie technologických prvkov a zariadení

parametrického priestorového modelu je možné vytvoriť tiež BIM a GIS na základe reálnych parametrov stavby. Rovnako tiež rôzne kolízne, hypsometrické alebo prejazdové analýzy.

Tvorba BIM modelu

Moderné a inteligentné 3D BIM modely vďaka svojej komplexnosti zvyšujú produktivitu práce, šetria čas aj financie a eliminujú chyby vznikajúce pri rozhodovaní.

Dokumentácia skutočného stavu stavby metódou tvorby BIM modelu oproti klasickým metódam:

 • Zohľadňuje vzájomné rozmiestnenie jednotlivých častí budovy
 • Pracuje s tretím rozmerom (umožňuje tak napríklad zobraziť trasy potrubí)
 • Je presnejšia a znižuje množstvo chýb pri meraní
 • Je menej časovo náročná a urýchľuje následné stavebné práce
 • Skracuje vyhľadávanie informácií, spresňuje plánovanie údržby, sleduje energetickú bilanciu, znižuje náklady na dokumentáciu pri obnove, …

Táto moderná technológia sa ujala aj vďaka tomu, že sú výstupy z nej viacnásobne použiteľné. V parametrickom priestorovom modeli pomocou aplikácie môžete pracovať s reálnym stavom vrátane možnosti dodatočných meraní. Nemusíte tak na miesto znovu vyrážať pre ďalšie dáta.