Zameranie drobnej architektúry v parku v Lednických Rovniach

Zadanie

Investor si objednal zameranie pamiatok v historickom parku Lednické Rovne. Jednalo sa o 9 rôzne veľkých objektov v zámockom parku. Od náhrobku až po mauzóleum. Podklady budú slúžiť na revitalizáciu objektov.

Realizácia

Rozhodli sme sa použiť metódu kombinácie laserového skenovania a fotogrametrie, aby sme čo najlepšie zamerali detaily jednotlivých objektov. Pripojenie do súradnicového systému S-JTSK sme nerealizovali, nakoľko investor mal k dispozícii geodetické zameranie celého parku.

Na tomto projekte sme vyhotovili celkovo 2710 pozemných, 593 leteckých fotografií a 106 pozícií laserového skenera. Celé fotografovanie a skenovanie trvalo 2 dni, počas zberu dát nebola nijak obmedzená prevádzka parku. Vyhotovenie finálnych výstupov trvalo 3 týždne od zberu dát.

Výstupy

Výstupom boli 2D CAD výkresy, spracovaných bolo 8 pôdorysov, 43 pohľadov a 13 rezov. Z každého objektu sme vyrobili mračno bodov v rozlíšení 5 mm. Sôčasťou dokumentácie bolo aj sedem 3D modelov s fotorealistickou textúrou.

Náhrobok grófa Aspermonta

Veža kostola

Bašta

Mauzóleum